Odzysk ? TAK dla GOZ !

Odzysk drewna

Jak zachęcić ludzi do odzysku, do zrównoważonych działań – przede wszystkim działań w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Możliwości jest wiele.

Na łamach czasopisma internetowego Ekogazeta w ramach wspólnego projektu ze spółką, działającą nie dla zysku (not for profit)   Ekobudka, będziemy prezentować wyroby z drewna, pochodzącego z odzysku.

Wyroby z drewna to tylko środek i narzędzie realizacji celów społecznych Ekobudki. Wytwarzają dodatki do domu, sprzedają je, aby dzięki temu rozwijać różne formy edukacji dla dzieci i dorosłych. Spółka pozyskując materiały do wyrobów jest nastawiona na odzysk drewna, kieruje się wartościami społecznymi, etycznymi i pięknem natury.

Zwrócenie uwagi na pozytywny aspekt gospodarki o obiegu zamkniętym to tylko jeden z kluczowych elementów naszego projektu i współpracy.

Odzyskujemy by oszczędzać las

Kolejny aspekt to zwrócenie uwagi na postępujące wycinanie drzew, niszczenie całych leśnych ekosystemów. Nie akceptujemy tego. Nie powinniśmy akceptować daleko posuniętego marnotrawstwa związanego z konsumpcją. Dlatego odzysk drewna (m.in: odpadowego) i wykorzystanie go do tworzenia nowych wyrobów ma sens.

Dlatego, dzięki pasji wielu osób – młodszych i starszych, w pracowni Ekobudki, powstają unikalne wyroby drewniane, w różnym stylu, do różnego zastosowania. Pasjonatów nie powstrzymuje nawet covid-19, choć wymusza inną organizację zajęć warsztatowych (mini grupy). Wytwarzanie wyrobów z drewna i dodatków do domu, to także przykład harmonijnej współpracy międzypokoleniowej.  Ręczna obróbka drewna, połączona z nowoczesnymi trendami przenika się w ramach tej współpracy każdego dnia.

Cieszy nas, że porzucony kawałek drewna, przeznaczony do spalenia dostaje drugie życie. Staje się naturalną ozdobą wielu domów. Przykład z odzyskiwaniem drewna to tylko zminimalizowany przykład, że można to zrobić, można żyć w sposób zrównoważony, wpisywać się w eko trendy.

‘’Każdy może zostać designerem pozytywnych zmian…’’