Remedium na nagłe ograniczenie możliwości realizacji zadań statutowych

Wsparcie z PROO.

Prawdziwych Przyjaciół poznaje się w biedzie…

Wszystko się stało nagle i niepodziewanie…

Mieliśmy niespodziewane zdarzenie i w konsekwencji bardzo poważny problem, który ostatecznie pomógł nam rozwiązać Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z siedzibą w Warszawie.

Dzięki złożonemu wnioskowi, o numerze 38267, w ramach konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5: Wsparcie doraźne – Edycja 2021r, jego pozytywnej ocenie, mogliśmy, w dniu 03.08.2021, podpisać umowę o realizację zadania nr 113/PROO/5/2021.

Komputer z monitorem

W ramach podpisanej umowy przyznane zostało nam wsparcie w kwocie 3900,00zł. Dzięki przelanym środkom zakupiliśmy komputer i monitor, które pozwalają stabilnie pracować naszym Wolontariuszom.

Komputer pozwoli nam na regularną pracę, bez potrzeby tworzenia grafiku dostępu do posiadanego sprzętu. Ponadto, dzięki dobrej wydajności komputera, będziemy w stanie pracować sprawnie nad przygotowaniem zdjęć i grafik do artykułów, a nawet nad tłumaczeniami filmików, co mamy w planach.

Do tego dochodzi też kwestia przygotowania materiałów dla mediów społecznościowych.

Dla nas to bardzo cenna pomoc. Pozyskany komputer zlikwidował nasze nagłe bolączki, jest bowiem niezbędnym narzędziem, aby każdego dnia, regularnie prowadzić prace redakcyjne. Dzięki temu regularnie bedą powstawały nowe artykuły, które publikujemy na naszej stronie: ekogazeta.eu

 

Dzięki tym artykułom możemy propagować to co dla nas jest niezwykle ważne – idee zrównoważonego rozwoju, piękno przyrody, zapomniane dziedzictwo i inne pozytywne aspekty życia eko. Ekogazeta.eu skupia się na eko informacjach z Polski i ze świata. Cieszymy się, że możemy propagować akcje wielu organizacji pozarządowych, lokalnych grup i osób, którym bliskie są idee eko.  Tworzymy także działy dotyczące ekologicznego budownictwa i technologii w duchu eko. Nie brakuje u nas ekologicznych porad z różnych ekologicznych zakresów, w szczególności dotyczących zdrowia, ogrodnictwa. Na stronie Ekogazety polecamy też ciekawe książki. Mamy cały dział poświęcamy eko sztuce, zwłaszcza dawnej, tej zapomnianej.  Naszym Czytelnikom podsuwamy pomysły na  naturalne potrawy.

Każdego dnia mamy więc, o czym pisać. Wróćmy jednak do Programu PROO 🙂

Program PROO – czym jest ?

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie  udziału tych organizacji w życiu publicznym. Istotnym założeniem Programu  jest wsparcie budowy silnego, sprawnego sektora obywatelskiego. Dzięki temu, NGO zachowując swoją różnorodność i niezależność, będzie równocześnie realnym, równoprawnym  partnerem w życiu publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych instytucji  władzy  politycznej, ekonomicznej, medialnej  czy  samorządowej.

  • Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny

Organizacje obywatelskie w Polsce nie dysponują najczęściej  środkami  „pozaprojektowymi”,  które pozwalałyby budować stabilność. Chodzi o stabilność zarówno w zakresie zasobów ludzkich, jak i technicznych co daje podstawową niezależność od wyników poszczególnych konkursów dotacyjnych. Wsparciem objęte zostaną takie programy rozwoju instytucjonalnego organizacji, które będą zakładać budowanie trwałych modeli finansowania działalności ze środków niepublicznych.

  • Priorytet 2. Kapitały żelazne

W  ramach  Priorytetu 2 w pierwszej kolejności zakłada się wsparcie projektów, których celem będzie przygotowanie i realizacja działań zmierzających do zbudowania, w oparciu o lokalne środowisko organizacji, jej  partnerów społecznych i publicznych,  początkowych kapitałów  żelaznych organizacji obywatelskich.  Zaplanowana została też możliwość dokapitalizowania kapitałów żelaznych.

  • Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Media obywatelskie, nie mogą konkurować z mediami komercyjnymi czy finansowanymi ze środków publicznych. Z drugiej strony nie mają charakteru „projektowego”, a zatem, realizując swoją misję, nie mogą liczyć na wsparcie w ramach dostępnych programów finansowania dedykowanych organizacjom obywatelskim.

Priorytety 4 i 5 PROO

  • Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Think tanki to organizacje obywatelskie o profilu analityczno-badawczym, działające nie dla zysku (non-profit). Są definiowane jako  organizacje, które opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi.

  • Priorytet 5. Wsparcie doraźne

W ramach Priorytetu 5 organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie (max do 10tys zł) na pokrycie kosztów służących zaspokojeniu nagłych, nieprzewidzianych potrzeb. Ponadto mogą też pokrywać koszty uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

W imieniu Zarządu i wszystkich Wolontariuszy Fundacji Ekogazeta możemy powiedzieć jeszcze raz tylko:

Dziękujemy 🙂

 
zakupiony komputer

Sfinansowano przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

PROO-logo