Podnoszenie kompetencji Wolontariuszy i zwiększenie zasobów środkiem do rozwoju działalności statutowej

Kompetencje Wolontariuszy

Kompetencje Wolontariuszy, przy tak specyficznej działalności jaką prowadzi nasza fundacja są bardzo istotne. Prace redakcyjne w ramach wolontariatu Ekogazety to m.in: wyszukiwanie materiałów, zdjęć, tłumaczenia, korekty.

Wszystkie te działania zmierzają do przygotowania tekstów i zdjęć w formie nadającej się do publikacji w Ekogazecie (ekogazeta.eu)

Nasz projekt - podniesienie kompetencji Wolontariuszy

Analizując własne słabości 🙂 stwierdziliśmy, że po pierwsze przydałaby się nam fachowa wiedza z copywritingu. Po drugie oprogramowanie ułatwiające dopasowanie publikowanych treści do sposobu wyszukiwania przez przeglądarki internetowe. Po trzecie, komputer by lepiej dzielić prace, zwłaszcza w dobie covid-19. To przede wszystkim, te czynniki znacznie podniosłoby jakość tworzonych przez nas artykułów.

Dzięki takiemu wzrostowi kompetencji, wzrosłaby też poczytność oraz wyszukiwalność naszych tekstów, w przestrzeni internetowej. Dzięki temu poprawilibyśmy naszą zdolność do promowania postaw proekologicznych, co stanowi sens naszych działań statutowych realizowanych poprzez ekogazeta.eu.

Mikro dotacja z Inicjuj z FIO 3.0

Skorzystaliśmy z możliwości ubiegania się o mikro dotację, w Ośrodku Tłok, który w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizował projekt pn: „Inicjuj z FIO 3.0”.

W ramach tego projektu przyznawane były mikrodotacje, na oddolne działania młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Dotację można było przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej. Ponadto można było wydać środki również na: podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.

Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku, otrzymaliśmy 5.000,00zł dofinansowania. Zgodnie z przedłożonym wnioskiem o dofinansowanie przeznaczyliśmy je na zakup: używanego komputera z monitorem 24″, szkolenia internetowego z zakresu copywritingu oraz rocznego dostępu do oprogramowania przeznaczonego do badania słów kluczowych, w tekstach, pod kątem wyszukiwania przez przeglądarki  internetowe.

Konsultacja wniosku o dofinansowanie

Warto dodać, że istotną rolę, w uzyskaniu dofinansowania, odegrała konsultacja przygotowanego przez nas wstępnego wniosku o dofinansowanie. Konsultacje taką umożliwiał Regulamin Konkursu. Co najważniejsze, konsultant ze Stowarzyszenia Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, udzielił nam cennych uwag. Dzięki temu mogliśmy napisać i złożyć wniosek bardziej przemyślany, precyzyjny i wymierny. Za co serdecznie dziękujemy 🙂

wsparcie wolontariuszy nowe fio