Projekt – Tym Węgrom wiele zawdzięczamy

Poznajemy węgierską kulturę

Przez najbliższe miesiące na łamach Ekogazety przybliżymy  sylwetki kilkunastu wybitnych węgierskich postaci. Przede wszystkim zaprezentujemy ich działania w obszarze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Wytypowaliśmy 12 wybitnych węgierskich postaci , które działały w obszarze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Są to: 

 • Pal Kitaibel,
 • Sandor Vigyazo,
 • Otto Hermann,
 • Ferenc Szechenyi,
 • Vincze Borbas,
 • Lajos Lóczy,
 • Lajos Katon,
 • Bela Vikar,
 • Zoltan Kodaly,
 • Gyuta Ortutay,
 • Janos Janko,
 • Arnold Ipolyi

Nasz projekt

Przedstawienie  sylwetek tych postaci  na łamach Ekogazety , a w szczególności pozostałego po nich wkładu w dziedzictwo  w postaci : ogrodów botanicznych, muzeów, odkrytych roślin, zbiorów , publikacji może stać się trampoliną dla wielu inicjatyw  i myśli społecznych np. wpłynąć na rozwój turystyki ekologicznej.

Tym samym będzie to tworzeniem niezbędnych społecznych uwarunkowań dla wzajemnego zrozumienia i poszanowania oraz rozwoju dobrych relacji polsko – węgierskich.

Konsultacja wniosku o dofinansowanie

Projekt jest realizowany w ramach zawartej Umowy nr DOF-K/IF/RD38/16/2023  z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na przedsięwzięcia  podejmowane na rzecz współpracy polsko- węgierskiej.

Koszt całkowity działania wynosi 10.521,20 zł, z czego 4.500 zł stanowi kwota dotacji udzielona przez zł Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Nasz projekt wsparty przez Instytut Felczaka