Kontakt

Fundacja Ekogazeta – wpisana do KRS – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych ZOZ, pod numerem: 0000775491

+48 536 866 001

fundacja@ekogazeta.org